Η διαχείριση από το edodima.com και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των
χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, διέπονται από την σχετική
Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και του παρόντες Όρους. Κατά την επίσκεψή σας
στις σελίδες του www.edodima.com  είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε
προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική
διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε
παραγγελίες σας ή για να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας. Τα τυχόν προσωπικά
δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες των διαδικτυακών
τόπων του www.edodima.com, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που
αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και
την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο
στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας
έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις
δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με το edodima.com. επιχειρήσεις, με
σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας,
αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας
στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Σε οποιαδήποτε χρονική
στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω
επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
To edodima.com αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών
σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα
απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να
εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες
σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και
απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος του edodima.com επιτυγχάνεται
με τις ακόλουθες μεθόδους:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΗ
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου
(e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι
οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια
στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό
Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας
αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία
σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την
διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση
απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς
το ηλεκτρονικό κατάστημα του edodima.com δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού
κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να

αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των
ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών. Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι
μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ
Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 20 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από
το χώρο μελών του ηλεκτρονικού κατάστηματος του edodima.com .

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (firewall)
Η πρόσβαση στα συστήματα της του edodima.com (servers) ελέγχεται από firewall, το
οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες
απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με
απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις
κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι
πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στo edodima.com είναι
εμπιστευτικές και το edodima.com έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται
χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:
Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών
σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
To edodima.com δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους,
εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική
απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
Στην περίπτωση που to edodima.com χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των
συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή
τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που
παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε
σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει την δυνατότητα, εάν το
επιθυμεί, να ζητά να πληροφορείται για νέα προϊόντα που διαθέτει το edodima.com μέσω
αυτού, όπως και για τυχόν άλλες προσφορές, με την αποστολή διαφημιστικών –
ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω τηλεφώνου, e-mail, ή με το ταχυδρομείο. Ο
χρήστης/επισκέπτης που το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει τη διακοπή λήψης τέτοιων
μηνυμάτων. Ακόμα το edodima.com παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες την δυνατότητα
διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.